logo

LEADER

LEADER staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale oftewel Samenwerking voor plattelandsontwikkeling. Het is een Europees subsidieprogramma dat gericht is op samenwerking in plattelandsregio’s. Samen met de mensen uit de regio, de gemeenten, de provincie en Europa zet LEADER Zuid-Hollandse Eilanden zich in om de kansen van het gebied te benutten en de regio te versterken.

Hoe werkt LEADER

De LEADER-werkwijze en het bijbehorende programma is gericht op brede plattelandsontwikkeling en bestaat in Nederland meer dan 30 jaar. Het gebied Zuid-Hollandse eilanden is aangemerkt als LEADER-gebied en gaat in 2024 in vernieuwde vorm van start.

De leefbaarheid en de economie op het platteland versterken en verder ontwikkelen. Dat is wat LEADER nastreeft. Het programma ondersteunt initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit de regio Zuid-Hollandse Eilanden. Initiatieven die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn. Dit kan zijn door het organiseren van bijeenkomsten of door het subsidiëren van projecten die bijdragen aan deze doelen.

LEADER is voor, door en van de burgers. Het programma kenmerkt zich door een bottom-up en programmatische aanpak. LEADER gaat ervan uit dat een representatieve groep mensen uit de lokale gemeenschap (de LAG) het beste in staat is om, van onderop, de ontwikkeling van hun gebied vorm te geven. De gedeelde behoeften en verwachtingen leggen zij samen vast in een Lokale Ontwikkeling Strategie (LOS).

Download hier de Lokale Ontwikkeling Strategie (LOS) – versie maart 2024

Altijd op de hoogte

Hier vind je een overzicht van actuele zaken over het programma, bijeenkomsten en andere Interessante informatie.

Meer nieuws