logo

Aanvraagprocedure

(in het kort)

1. Projectidee formulier invullen & bespreken
Een subsidieaanvraag start met het invullen van een projectidee en bespreking hierover met de LAG-secretaris/LEADER-coördinator.

2. Projectidee wordt beoordeeld
Wanneer de LAG-secretaris/LEADER-coördinator het idee kansrijk vindt, wordt het voorgelegd aan de LAG (Lokale ActieGroep). Als de LAG het projectidee ook goedkeurt, kan er daarna een volledige aanvraag uitgewerkt worden.

3. Projectplan + begroting indienen
Een volledige aanvraag, projectplan met begroting, moet tenminste 4 weken voor de eerstvolgende LAG-vergadering ingediend zijn (bij de LAG en in het RVO-portaal). De LAG beoordeelt het project op basis van selectie- en beoordelingscriteria. Een project moet tenminste 60 (van de maximaal 100) punten scoren.

4. Inhoudelijk goedgekeurde projectplannen worden beoordeeld door RVO
Ongeveer gelijktijdig met de goedkeuringsprocedure door de LAG wordt het project ook door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) beoordeeld. Zij voeren een zogenaamde conformiteitstoets uit. Ze toetsen of het project voldoet aan de richtlijnen van de LOS, subsidieregeling van de Provincie en van de EU.

5. Provincie Zuid-Holland verleend subsidie
Na goedkeuring door de LAG en door RVO gaat het totale pakket (aan beoordelingen van de LAG en RVO) naar de Provincie voor formalisering van de subsidieverlening.

Meer informatie over de procedure en bijbehorende schema is te lezen in de LOS – pagina’s 38-42.

Verkorte procedure
Voor kleine projecten (tot € 25.000) is er een verkorte procedure mogelijk. Zie LOS voor meer informatie.

Delen: