logo

LEADER-programma

De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten vormen samen het LEADER-gebied Zuid-Hollandse eilanden.

Lokale ontwikkelingsstrategie

LEADER Zuid-Hollandse eilanden wil samen met inwoners van het gebied, het bedrijfsleven en de overheid de kansen benutten die de regio te bieden heeft. Daarvoor is gezamenlijk een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld. Klik hier voor de in maart 2024 geüpdatet versie van de LOS.
In de LOS zijn 4 hoofdthema’s/pijlers vastgelegd:

  1. Stimuleren innovatie in de landbouw
  2. Uitbreiden/vernieuwen van toeristisch-recreatieve voorzieningen
  3. Ontwikkeling duurzaam en biodivers landschap
  4. Stimuleren duurzame ontwikkeling op het gebied van leefbaarheid en klimaat.

Binnen elk thema/pijler zijn 4 subdoelen bepaald. Deze vormen de basis voor nieuwe initiatieven die gesteund worden vanuit LEADER Zuid-Hollandse eilanden. Een initiatief moet tenminste bij 1 subdoel aansluiten. Hoe meer subdoelen, hoe beter.

Samenwerking

Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Samenwerken is essentieel voor de LEADER-aanpak. Dat geldt voor samenwerking tussen sectoren, zoals bijvoorbeeld tussen natuur en landbouw. Of tussen landbouw en recreatie. Maar ook voor samenwerking tussen de verschillende drie eilanden.

Innovatie

Om kwaliteit te behouden en om aan te sluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij en markt is innovatie belangrijk binnen een LEADER-project. Dat kan technologische innovatie zijn, maar ook sociale en maatschappelijke innovatie. Denk aan een innovatieve samenwerking tussen uiteenlopende partijen. Of het starten met een nieuwe teelt die nog niet op de Zuid-Hollandse Eilanden beproeft is.

Download hier de geüpdatet Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS)

Delen: