logo

Voorbeeldprojecten

Een goed voorbeeld doet volgen. Hieronder zijn een aantal voorbeeldprojecten te vinden.

Projecten uit het verleden

Omdat er in de periode 2014-2020 geen LEADER-programma voor de Zuid-Hollandse eilanden was, kunnen we helaas geen recente projecten laten zien. Wel laten we enkele projecten zien uit de periode 2010-2014. Sindsdien zijn de centrale thema’s veranderd., maar het geeft wel een beeld van wat er mogelijk is binnen LEADER.

Hoe andere regio’s het doen

Inspiratie kan ook worden opgedaan door (zelf) te kijken naar andere LEADER-projecten in Nederland. Onderstaand vind je een aantal voorbeeld brochure’s uit andere regio’s.

Brochures LEADER-projecten:

Delen: